नेटभेट मराठी नेट भेट

आज नेटभेट आपल्या हाती देताना आम्हास प्रचंड आनंद होत आहे। अशा प्रकारची माहितीचा साठा आसलेली आणि जगभरातील सर्व मराठी भाषिकांना ज्ञानमयी ठरणारी ही पहिलीच वेबसाइट आहे ही आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे.

मित्रहो नावात सुचविल्याप्रमाणे हि वेबसाइट आमच्या वाचकांना नेट भेट घडवून आणण्यासाठी कटीबध्ध आहे. जे जे ज्ञान या इंटरनेट च्या महाजालावर विखुरलेले आहे त्याचे मंथन करून ते मराठी भाषेत उपलब्ध करून देण्याचा आमचा मानस आहे.

ज्याप्रमाणे सामान्य जनांना समजण्यास सोपी जावी म्हणुन ज्ञानदेवांनी सुबोध मराठीत गीतेचे विवचन केले त्याच प्रमाणे “नेट भेट” मध्ये सोप्या “मिंगलिश (मराठी + इंग्लिश) ” च वापर केला आहे. तरी वाचकांनी व्याकरण चुका पोटात घालून घ्याव्यात.या वेब साईट चा खरा हेतु हा केवळ ज्ञान दानाचा असून तो पूर्णत्वास नेणे हे आम्ही आद्य कर्तव्य मानतो. तरीही एखादा उचित मराठी शब्द अस्तित्वात असुनही आम्ही वापरला नसेल तर कृपया आपण तसे लक्षात आणून द्यावे. मात्रुभाषेच्या या अविरत पूजेत आपले सहभाग अत्यावश्यक आहे.

आपली कृपाभिलाशी,

टीम “नेट भेट”CO.CC:Free Domain
नेटभेट मराठी नेट भेट नेटभेट मराठी नेट भेट Reviewed by Salil Chaudhary on 12:29 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.