How to check password strength ?आपली व्यक्तीगत आणि खाजगी माहीती सुरक्षीत ठेवण्यासाठी पासवर्ड आवश्यक असतो. पासवर्ड म्हणजे जणू खजीन्याची एक चावीच झाली आहे. तर असा हा अतीमहत्वाचा पासवर्ड कोणालाही सहजासहजी तोडता (ओळखता) येउ नये याची काळजी घेणे तीतकेच आवश्यक आहे. बर्‍याचदा आपण आपले नाव, फोन नंबर किंवा जन्मतारीख पासवर्ड म्हणुन ठेवतो. ते अतीशय चुकीचे आहे. पासवर्ड कसा असावा याची माहीती देणारा एक लेख मायक्रोसॉफ्टच्या वेबसाइटवर आहे create and use strong password.
मायक्रोसॉफ्टच्याच साइटवर तुम्ही पासवर्ड म्हणुन वापरत असलेला शब्द कितपत सुरक्षीत आहे हे सांगणारे एक टूल देखिल आहे. त्याचे नाव आहे पासवर्ड चेकर password checker . चित्रात दाखवील्याप्रमाणे तुम्ही दीलेल्या पासवर्डचे Weak,medium,Strong,Best असे वर्गीकरण यात करता येते.

CO.CC:Free Domain

Your passwords are the keys you use to access personal information that you've stored on your computer and in your online accounts. A strong password is a weapon you use to fight with all data threats. That is why using a strong password is must today. But how one can ensure that the password he/she is using is weak or a strong one? Here is a solution from king of computer technology "Microsoft". You can find a password checker tool on microsoft's website. Simply enter a password in the text box to have Password Checker help determine its strength as you type.

Password checker rates the password in following four catagories -

  • Weak


  • Medium


  • Strong


  • Best


Also there is one article on the same site which helps you to create and use strong password.
How to check password strength ? How to check password strength ? Reviewed by Salil Chaudhary on 11:06 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.