Dhirubhai Ambani's words of wisdom !

[ ENGLISH/ MARATHI ].......


धीरुभाई अंबानी. हे एक नाव म्हणजे भारतीयांच्या उद्दमशीलतेचे, यशाचे, जगावर राज्य करण्याची मनीषा बाळगणार्‍या प्रत्येक भारतीयाच्या जिद्दी आणि मुत्सद्दी मनोवृत्तीचे प्रतीक आहे. जेमतेम शिकलेल्या आणि पेट्रोल पंपावर काम करणार्‍या एका जिद्दी व्यक्तीने भारतातील सर्वात मोठे औद्योगीक साम्राज्य उभे केले ही गोष्ट कोणत्याही परीकथेइतकीच आश्चर्यजनक आहे.

धीरुभाईंनी शेअरबाजाराला वेड लावले, सामान्यांना शेअरबाजाराची कवाडे उघडण्यास भाग पाडले. लहानपणापासुन कष्टाच्या भाकरीत समाधान मानावे असे मनावर ठसवील्या एका आख्या पीढीला कष्टानेच 'श्रीखंड पुरी' खाता येते हे दाखवुन दीले. धीरुभाईंनी आपल्याला स्वप्ने बघायला शिकवीले.

धीरुभाईंबद्दल लिहावे असे खुप दीवसांपासुन माझ्या मनात होते. पण एवढ्या मोठ्या माणसाला शब्दात पकडणे किती कठीण आहे याची कल्पना न केलेलीच बरी. अखेर धीरुभाईंना त्यांच्याच 'शब्दांत' पकडण्याचा 'निर्णय घेतला -

इंटरनेटवरच्या माझ्या मुशाफीरीमध्ये धीरुभाईंच्या वचनांचा, धीरुभाईंनी विविध भाषणांमधुन आणि मुलाखतींमधुन वेळोवेळी सांगीतलेल्या चार 'गुरु'मंत्राच्या गोष्टीचा समावेश असलेले एक पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन मला मिळाले. त्यात नमुद केलेल्या धीरुभाईंच्या वचनांचा हा स्वैर अनुवाद -

Dhirubhai Ambani. Arguably, India's most enterprising entrepreneur. His was the
ideal rags-to-riches story. He rose from humble beginnings to found India's largest industrial empire, and, in the process, became one of the world's richest men. He rewrote India's corporate history.

'Secret of my success was to have ambition and know minds of men'

माझ्या यशाचे रहस्य म्हणजे माझी महत्त्वाकांक्षा आणि लोकांची मने वाचण्याच्या माझ्या कलेमध्ये दडलेले आहे.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

True entrepreneurship comes only from risk-taking.
धोका पत्करायची तयारी म्हणजेच खरी उद्योजगता.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Pursue your goal, even in the face of difficulties. Convert difficulties into opportunities. Keep your morale high, in spite of setbacks. At the end you are bound to succeed.
कितीही संकटे आली तरी आपल्या उद्दीष्टांपासुन दुर होउ नका. आलेल्या संकटांतुनच संधी शोधायचा प्रयत्न करा. बिकट परीस्थीतीतही तुमचे मनोधैर्य खचु देउ नका. शेवटी यश तुमचेच आहे, हे नक्की.

-----------------------------------------------------------------------------------------------My advice to young entrepreneurs is not to accept defeat in the face of odds. Challenge negative forces with hope, self-confidence and conviction. I believe that ambition and initiative will ultimately triumph. The success of the young entrepreneur will be the key to India's transformation in the new millennium.
तरुण उद्यजकांना माझे हेच सांगणे आहे की अपयषामुळे बिथरुन जाउ नका. तुमच्या मार्गात येणार्‍या सर्व अडचणींना प्रचंड आशावाद , स्वकर्तुत्व आणि विश्वास यांच्या सहाय्याने सामोरे जा. मला खात्री आहे की जबरदस्त महत्त्वाकांक्षा आणि सतत प्रयास यामुळे तुमची नक्की जीत होइल. तरुण उद्योजकांच्या यशामध्येच नवीन सहस्त्रकामधील भारताच्या यशाचे रहस्य दडलेले आहे.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Dhirubhai will go one day. But Reliance's employees and shareholders will keep it afloat. Reliance is now a concept in which the Ambanis have become irrelevant.
धीरुभाई आणि अंबानी ही नावे आता नाममात्र आहेत. रीलायन्स ही एक संकल्पना बनली आहे जी रीलायन्सचे कर्मचारी आणि शेअर होल्डर्स जिवंत ठेवतील.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

I have trusted people and they have put their trust in me. I have encouraged youth, and they have never let me down. I have asked my people to take initiative and to take risks. It has paid me rich dividends. I insist on excellence. This helps us to be leaders. Reliance is built on some of these principles.
मी माझ्या लोकांवर विश्वास ठेवला आणि त्यांनी माझ्यावर. मी तरुणांना प्रोत्साहन दीले आणि त्यांनी मला त्याबद्दल कधीच खंत वाटण्याची वेळ येउ दीली नाही. मी माझ्या लोकांना स्वत: जबाबदारी घेउन आणि धोका पत्करुन काम करु दीले याचा मला आणि कंपनीला खुप फायदा झाला. मी नेहमीच श्रेष्टत्वाचा पुरस्कार केला त्यामुळेच आम्ही आज आमच्या क्षेत्रांत सर्वश्रेष्ट आहोत. याच तत्वांवर रीलायन्स उभी राहीली आहे.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Growth has no limit at Reliance. I keep revising my vision. Only when you dream it you can do it.
रीलायन्समध्ये विस्तारास कोणतेच बंधन नाही. मी स्वत: सतत नवी स्वप्ने पाहत असतो. तुम्ही जेव्हा स्वप्ने पहाल तेव्हाच ती पुर्ण करण्यासाठी धडपड करु लागाल.

-----------------------------------------------------------------------------------------------We can prove to the world that India can do it. That Indians are not afraid of competition. That India is a nation of achievers.
आपण जग जिंकु शकतो , भारत हा यशाची उपासना करणारा देश आहे हे आपण जगाला पटवुन देउ शकतो.


----------------------------------------------------------------------------------------------

I dream India of becoming a great economic superpower.
भारत जगाची आर्थीक महासत्ता बनुन पुढे यावे हे माझे स्वप्न आहे.

----------------------------------------------------------------------------------------------- We must always go for the best. Do not compromise on quality. Reject if it is not the best -- not only the best in India, but globally.
आपण सतत श्रेष्ठत्वाचा पुरस्कार केला पाहीजे. कधीच गुणवत्तेशी तडजोड नको. आपले उत्पादन हे सर्वश्रेष्ठ असलेच पाहीजे, केवळ भारतीय नव्हे तर जागतीक निकषांवर.

----------------------------------------------------------------------------------------------- For those who dare to dream, there is a whole world to win!
जे मोठी स्वप्ने पाहतात, त्यांना सारे जगच जिंकण्यासाठी मोकळे असते.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

I am deaf to the word 'no.'
'नाही' हा शब्द मला ऐकुच येत नाही.

----------------------------------------------------------------------------------------------'Ideas are no one's monopoly'
नविन कल्पनांवर कधीच कोणाचीच मक्तेदारी नसते.

-----------------------------------------------------------------------------------------------There is no question about that (retirement). Business is my hobby.
माझ्या निवृत्तीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. बिझीनेस हा माझा छंद आहे.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Does making money excite me? No, but I have to make money for my shareholders. What excites me is achievement, doing something difficult. In this room extraordinary things must happen.
मला पैसा कमावण्याचा छंद नाही. पण मला माझ्या शेअरहोल्डर्ससाठी पैसा कमवायला आवडते. कठीण परीस्थीतीशी सामना करुन मी मिळवलेले यश हेच माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे आहे, पैसा नाही.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

I believe that the success of Reliance cannot be attributed to the qualities and achievements of one individual, or even a group of individuals, but has to be viewed as a triumph of a process, and a spirit that binds the entire Reliance family together.
रीलायन्सचे यश हे कोण्या एका माणसाचे किंवा एका उद्योगसमुहाचे यश नसुन, ते या सर्वांना एकाच उद्दीष्टाने एकत्र बांधुन ठेवणार्‍या विचारधारेचे यश आहे.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

I consider myself a pathfinder. I have been excavating the jungle and making the road for others to walk. I like to be the first in everything I do.
मी स्वतःचा मार्ग स्वतः बनवतो. जंगलातुन स्वतःचा मार्ग शोधणार्‍यांपैकी मी आहे. मी जे करतो त्या सर्व गोष्टींमध्ये सर्वात पुढे राहण्याबाबत आग्रही असतो.

-----------------------------------------------------------------------------------------------My fulfillment lies in the satisfaction of every member of the Reliance family, comprising thousands of workers, managers, business associates and over five million shareholders. Being instrumental in creating wealth for over 5 million India families, and bringing prosperity and well being to their life is the best source of satisfaction and joy for me.
रीलायन्सचे सर्व कामगार, व्यवस्थापक, डीलर्स आणि सुमारे ५ दशलक्ष शेअरहोल्डर्सना आणि त्यांच्या कुटुंबांना सुखी आणि समृध्द्द करण्यात मी यशस्वी ठरलो , ही माझ्यासाठी सर्वात मह्त्वाची, समाधानाची आणि सुखावणारी बाब आहे.

-----------------------------------------------------------------------------------------------मित्रहो, भारतातील प्रत्येक होतकरु तरुणाने धीरुभाईंचा आदर्श घेतलाच पाहीजे. असामान्य कर्तुत्वाने भारताचे नाव सार्‍या जगात झळकावणार्‍या माझ्या आदर्शाला, धीरुभाई अंबानींना माझा त्रीवार सलाम !

Dhirubhai Ambani's words of wisdom ! Dhirubhai Ambani's words of wisdom ! Reviewed by Salil Chaudhary on 12:14 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.