विजेटची सही रे सही :- विजेटच जोडा आपली स्वाक्षरी म्हणून ... (How to add image signature in gmail )

विजेटची सही म्हणजे काय? हा प्रश्न तुम्हाला नक्कीच पडला असेल. आपण नेहमीच जीमेल मध्ये Signature हा पर्याय वापरतो, त्यातून आपले नाव, आपल्या साईटचे नाव ईत्यादींची माहिती आपल्याला फक्त शब्दस्वरूपात देता येते.याचा वापर आपल्यापैकी बरीच जणं करत असतील मी ज्या ऑफीसमध्ये काम करतो तिकडे दररोज १०० -१५० मेल मला बघावे लागतात. त्यातील एका मेल मध्ये मला चक्क एका माणसाची सही दिसली आणि त्याखाली त्याच्या कंपनीचा लोगो सुद्धा होता त्यावर मी क्लिक तर थेट त्या कंपनीच्या साईटवर गेलो म्हणजे. मी विचार केला की आपण सुद्धा जर आपल्या प्रत्येक मेलच्या शेवटी अशी रंगेबेरंगी सही दिली तर किती बरे होईल ना !!! मग काय भ्रमंती सुरु झाली इंटरनेटवर आणि एक भन्नाट युक्ती सापडली. आता माझी काही स्वतःची स्कॅन केलेली अशी सही नाही, मग काय करावे बरे असा विचार डोक्यात आला. मग ठरवले की आपले विजेटच जोडू की सही म्हणून काय फरक पडणार अहे त्याने ? तसेच य युक्तीचा दुसरा एक फायद म्हणजे असा की तुम्हाला हव्या त्या मेल्सनाच तुम्ही ही सही जोडू शकता, जी सुविध Signature या पर्यायाअंतर्गत नाही आहे (एकदा पडताळू पाहा.).
आता ही युक्ती कशी शिकायची ते बघुया.

जीमेल ला लॉगिन झाल्यावर डाव्या हाताला वरती Settings हा पर्याय तुम्हाला दिसेल. त्यावर क्लिक करा.


तुमच्या समोर settings या पर्यायाअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या अनेक उलाढालींचा तक्ता दिसेल. त्यातून आपल्याला Labs हा पर्याय निवडायचा आहे.


 Labs या पर्यायाअंतर्गत तुम्हाला अनेक पर्याय दिसतील त्यातून तूर्तास आपल्या कामाचे फक्त दोनच पर्याय आहेत  बरं का ! बाकीच्यांकडे ढूंकून पण बघू नका. नाहीतर कदाचित गोंधळून जाल तुम्ही. कोणते दोन पर्याय आपल्याला निवडायचे आहेत ते आता सांगतो मी तुम्हाला पहिला म्हणजे Canned Responses आणि दुसरा Inserting images. हे दोन्ही पर्याय तुम्हाला Enable करावे लागतील. आधी आपण Canned Responses हा पर्याय Enable करुया.आता अशाच प्रकारे दुसरा Inserting images हा पर्याय Enable करुया.हे दोन्ही पर्याय Enable करून झाल्यावर Save Changes या बटणावर क्लिक करा.तुम्ही Save Changes या बटणावर क्लिक केले की तुमचे ई मेल अकाऊंट आपोआपच रिफ्रेश होईल. आपल्याला कंपोस मेल मध्ये जाऊन आपल्याला हवी तशी सही बनवायची आहे. त्या साठी जसे तुम्ही आधी Signature साठी नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक , इत्यादी लिहत होता तसेच लिहायचे आहे.आणि हव्या त्या इमेज सुद्धा त्यात तुम्ही टाकू शकता, खालील आकृतीत मी २ इमेजेस / विजेट्स टाकून एक प्रोफेशनल signature बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तुम्ही तुमची अधिक कल्पकता वापरून हवी तशी सही (signature) बनवू शकता. तुम्हाला हवी तशी सही ब्नवून झाल्यावर Canned responses हा पर्याय निवडा आणि New canned response... वर क्लिक करा.

 New canned response... वर क्लिक केल्यावर तुम्हाला ही सही सेव्ह करण्यासठीचा पर्याय सापडेल. तुम्ही हवे ते नाव देऊन, OK या बटणावर क्लिक करून ही सही सेव्ह करा.आता तुमची सही विजेट सकट तयार झालेली असेल. तुम्हाला जर हवी असेल तर आणि तरच ही सही तुम्हाला हव्या त्या मेलला तुम्ही जोडू शकता अशी तरतूद आहे, म्हणजे Signature सारखे प्रत्येक मेलला आपोआप Signature  दिसण्याची भानगडच नाही ना काय !
मग आता हवा तसा मेल लिहा आणि Canned responses वर क्लिक करून Insert या नावा अंतर्गत असलेला तुम्ही सेव्ह केले पर्याय निवडा. तुम्हाला जर एखाद्या मेलला रिप्ल्याय द्यायचा आसेल किंवा एखादा आलेला मेल स्व्तःच्या थोपवून फोरवर्ड करायचा असेल तरी ही युक्ती अंमलात आणता येईल.

आपल्या ई मेलला एक प्रोफएशनल लूक देण्यासाठी ही युक्ती नक्कीच वापरता येईल असे मला वाटते, अर्थात तुम्ही त्यात किती क्ल्पकता आणि प्रोफेशनेलिटी वापरता यावर देखील ते अवलंबून असेल. असो तूर्तास ही भन्नाट युक्ती तुम्हाला कशी वाटली हे मला आपल्या प्रतिक्रियांद्वारे जरूर सांगा.
तसेच तुमच्या काही सूचना आणि समस्या असतील तर त्याही आमच्यापर्यंत पोहोचवा .

प्रथमेश शिरसाट                   http://www.lekhaankan.co.cc/ / prathmesh.shirsat@gmail.com


Get NETBHET straight in your inbox / आता नेटभेट मिळवा थेट इमेल द्वारे
Enter your email address / खालील रकान्यात तुमचा इमेल पत्ता द्या.

विजेटची सही रे सही :- विजेटच जोडा आपली स्वाक्षरी म्हणून ... (How to add image signature in gmail ) विजेटची सही रे सही :- विजेटच जोडा आपली स्वाक्षरी म्हणून ... (How to add image signature in gmail ) Reviewed by Salil Chaudhary on 07:44 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.