गौतम बुद्धांनी सांगितलेला मन:शांतीचा मार्ग !

मनःशांती "मिळविता" येत नाही. ती एक प्रक्रिया असते. जी आपोआपच होते.
जेव्हा आपण आतून समाधानी असतो तेव्हा आपोआपच सर्व चिंता, कष्ट, त्रास दूर होतात.
गौतम बुद्धांनी सांगितलेला मन:शांतीचा मार्ग !


Get NETBHET straight in your inbox / आता नेटभेट मिळवा थेट इमेल द्वारे
Enter your email address / खालील रकान्यात तुमचा इमेल पत्ता द्या.

गौतम बुद्धांनी सांगितलेला मन:शांतीचा मार्ग ! गौतम बुद्धांनी सांगितलेला मन:शांतीचा मार्ग ! Reviewed by netbhet on 00:31 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.