आधी घरट्यातून बाहेर तर पडा.

आधी घरट्यातून बाहेर तर पडा. स्वतःवर विश्वास ठेवलात तर तुम्हाला कोणीही थांबवू शकणार नाही. शेवटी तोच पक्षी उडायला शिकतो, जो पडण्याची भिती न बाळगता घरट्यातून बाहेर पडतो.
Get NETBHET straight in your inbox / आता नेटभेट मिळवा थेट इमेल द्वारे
Enter your email address / खालील रकान्यात तुमचा इमेल पत्ता द्या.

आधी घरट्यातून बाहेर तर पडा. आधी घरट्यातून बाहेर तर पडा. Reviewed by netbhet on 20:40 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.